Skip to content

Enric

My feedback

4 results found

 1. 239 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  22 comments  ·  Sugerencias » Banca a distancia  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  Enric supported this idea  · 
  An error occurred while saving the comment
  Enric commented  · 

  També podrien aprofitar aquest suggeriment perquè igual que es pot donar un "àlies" als comptes, targetes, etc ... també es pugui fer en els CRÈDITS i a les HIPOTEQUES, que a dia d'avui ni Bs Online, ni Bs Mòbil no ho permeten, de manera que els clients puguem donar-li i modificar els noms DE TOTS ELS PRODUCTES CONTRACTATS per l'àlies que ens sigui més convenient. gràcies.

 2. 151 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  5 comments  ·  Sugerencias » Banca a distancia  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  Enric supported this idea  · 
 3. 601 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  34 comments  ·  Sugerencias » Banca a distancia  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  Enric supported this idea  · 
 4. 163 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  7 comments  ·  Sugerencias » Banca a distancia  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  Enric supported this idea  · 

Feedback and Knowledge Base

 

Visualiza nuestros útlimos vídeos en BancSabadell.TV